Nyheter

2024-05-05 Årsmöte 2024

Årsmötet i år är planerat att äga rum onsdagen den 22:a maj kl 19.00. Se också Årsmöte 2024.

2024-01-29 Fastighetsskötare tillbaka 

Fastighetsskötaren är tillbaka i tjänst efter sjukskrivningen.

2023-11-21 Under fastighetsskötares sjukskrivning

Nu under fastighetsskötares sjukskrivning se vid Kontakt under Fastighetsskötare/Vice värd där om kontakt. 

2023-09-30 Container på gården

Mellan 5-16 oktober kommer container att ställas ut på gården. Där kan boende slänga allt utom farligt avfall, se vidare anslag i trappuppgång.

2023-06-15 Hjärtstartare 

Det finns nu hjärtstartare uppsatt i källaren vid brandsläckaren.

2023-06-15  Höjning månadsavgift juli

Månadsavgiften för våra bostäder kommer att höjas med 2% till juli.

2023-04-15 Årsmöte 2023

Årsmötet i år är planerat att äga rum onsdagen den 24:e maj kl 19.00. Se också Årsmöte 2023.

2022-11-30 Höjning månadsavgift  januari

Månadsavgiften kommer att höjas med 2% till januari. Det gäller våra bostäder (våra garage,affärslokalers hyra höjs som vanligt via konsumentprisindex).

2022-10-06 Container på gården

Mellan 7-17 oktober kommer container att ställas ut på gården. Där kan boende slänga allt utom farligt avfall, se vidare anslag i trappuppgång.

2022-07-26

Översvämningsproblem hos Solpunkten. Vattnet i fastigheten avstängt under förmiddagen. Trasig rörledning för inkommande vatten trolig orsak, problemet åtgärdat provisoriskt. 

2022-06-01 Facebook-sida skapad

En Facebook-sida för att främja grannsamverkan mm är skapad. Obs ej för felanmälan, felanmälan som felanmälan till fastighetsskötaren via telefon görs som tidigare. Den är till för boende och Facebooks regelverk gäller.   Sidan hittas genom att söka:  bostadsrättsförening Nyckeln.

 2022-05-09 Årsmöte 2022

Årsmötet i år är planerat att äga rum tisdagen den 24:e maj kl 19.00. Kallelse har nu delats ut inför det. Se också Årsmöte 2022

2022-03-24 Trappmålning

Under våren är det inplanerat nymålning i våra trappuppgångar med nya kulörer.   
 
2021-12-13 Från brfnyckeln.simplesite.com till brfnyckeln.com

Inom kort kommer adressen på den här sidan www.brfnyckeln.simplesite.com ändras till www.brfnyckeln.com .

2021-09-28 Container på gården

Mellan 1-15 oktober kommer container att ställas ut på gården. Där kan boende slänga allt utom farligt avfall, se vidare anslag i trappuppgång.

2021-05-08 Årsmöte 2021

Årsmötet i år är nu planerat att äga rum tisdagen den 1:a juni kl 19.00. Kallelse kommer inför det. Se också Årsmöte 2021

2021-02-09 Lägenhetsnummer

De lägenhetsnummer vi har haft i våra interna system har nu blivit utbytta  i namnskyltstavlorna vid trappuppgångarna. De har också blivit det i de system vi använder. De har blivit utbytta mot numren i föreningens ekonomiska plan som upprättades när föreningen bildades. Vid sådant som överlåtelser,pantsättningar är det det numret som behöver anges.
Här är jämförelse mellan numren.

2021-02-02 Fiber/bredband/TV

Uppgradering av vårt bredband/TV-nät till fiber har påbörjats och kan förväntas bli klart  under februari. Efter fiberinstallationen kommer det nya avtalet med Köpings Kabel-TV att träda i kraft som innebär att föreningen kollektivt förutom som tidigare TV basutbud också kommer att stå för 250 Mbit/s bredband, internet. Det är något som kan beräknas ske under våren och kan då ersätta eget internetavtal. Det kommer mer information kring detta.
2021-03-05  Fiberinstallationen utförd och det nya avtalet med Köping Kabel-TV träder i kraft och för lägenheterna som haft eget bredband,internet avtal där tidigare upphör det. Se också nu i trappuppgångarna uppsatt  anslag   .

2020-12-18 Ny kundportal

From den 1:a januari 2021 kommer det att lanseras en ny portal från Simpleko. Mer information om den portalen finns här kundportal

2020-12-07 Nytt bgnr hyres-/avgiftsavi 

Brf Nyckeln har nu ett eget bankgiro som avgifterna framöver skall betalas till och detta kommer att framgå på nästa hyresavi. Simpleko är vår ekonomiska förvaltare som hanterar hyresaviseringen. Tidigare har avgifterna betalats till Simplekos bg, men nu byts detta alltså ut till vårt egna. För de som har autgiro uppdateras detta av Simpleko.
Hyresavier kan komma via Kivra om du har den tjänsten och avsändare är då Simpleko. Vill man inte längre ha den tjänsten får man själv logga in där och ta bort Simpleko som avsändare . Då kommer avin med posten istället. 

2020-09-29 Container på gården

Mellan 1-12 oktober kommer container att ställas ut på gården. Där kan boende slänga allt utom farligt avfall, se vidare anslag i trappuppgång.

2020-03-31 Årsmöte 2020

Årsmötet i år är nu planerat att äga rum tisdagen den 19:e maj kl 19.00. Kallelse kommer inför det. Önskas att ett visst ärende ska tas upp kan det skriftligen anmälas till föreningens brevlåda eller på annat sätt till styrelsen senast den 19:e april. Se också Årsmöte 2020

2020-03-12 RB Fastighetsägare blir Simpleko

RB Fastighetsägare AB som vi köpt ekonomisk förvaltning av har  bytt namn till Simpleko AB. Det är nytt namn men samma tjänster. Det nya företagsnamnet, Simpleko kommer även att stå på din hyres-/avgiftsavi framöver. Där kommer följande  information att stå vid nästa avisering: "Den 1 mars i år byter RB Fastighetsägare AB namn till Simpleko AB. Det nya företagsnamnet, Simpleko kommer även uppdateras hos din bank som mottagare när du betalar din hyres-/avgiftsavi".

2019-10-16 Installation av solsystem

En extrastämma kommer att hållas 5:e november med fråga installation av solcellssystem.

Kallelse
Beskrivning
Budget,offert
Översiktskalkyl
Produktionskalkyl
Protokoll från extrastämma 
Det beslutades att gå vidare enligt offert från Elavsol. Installation beräknas ske under våren.
Solcellsanläggningen driftad och klar 4:e maj 2020. 

 

2019-10-03 Container på gården

Mellan 4-14 oktober kommer container att ställas ut på gården. Den kan användas för vindsstädning och dyl , dvs städning av skrymmande föremål.

 

2019-04-12 Årsmöte 2019

Årsmötet i år äger rum tisdagen den 21:a maj kl 19.00. Kallelse kommer inför det. Önskas att ett visst ärende ska tas upp kan det skriftligen anmälas till styrelsen senast den 21:a april. Se också Årsmöte 2019

 

2018-10-15 Ny tvättmaskin

Vår kvarvarande äldre tvättmaskin fungerar nu inte. Den kommer att ersättas av en ny tvättmaskin 2018-10-17.

 

2018-09-27  Container på gården

Mellan 5-15 oktober kommer container att ställas ut på gården. Den kan användas för  vindsstädning och dyl,  dvs städning av skrymmande föremål. 

 

2018-04-03  Årsmöte 2018
Årsmötet äger i år rum tisdag den 22:a maj kl 19.00. Kallelse kommer inför det.

 

2018-04-03 Höjningar månadsavgifter , hyror  from 2018-07-01 
Månadsavgiften (bostadshyran)  höjs med 2%.
Parkeringsplatser med möjligheter till el höjs från 120:-/mån till 150:-/mån .
Parkeringsplatser utan möjlighet till el  höjs från 50:-/mån till 70:-/mån . 
Det är första hyreshöjningen för parkeringsplatserna sen de blev till 2004.

Hyror för affärslokaler, garage där hyresreglering sker varje årsskifte via konsumentprisindex, påverkas inte här.

 

2018-03-29 Ny tvättmaskin 
Det är införskaffat en ny tvättmaskin i tvättstugan. Den har ersatt en av de gamla som ofta krånglade.
Nytt torkskåp 2018-04-05, installerat i handtvättrummet.

Dela den här sidan