Bostadsrättsföreningen Nyckelns fastighet byggdes 1954 av Diös AB. Föreningens organisationsnummer är 778500-0279.

Bostadsrättsföreningens medlemmar äger tillsammans föreningens tillgångar. Alla har ansvar för sin lägenhet men också för fastigheten som sådan, hus och utemiljö. Som medlem i föreningen har man insyn i föreningens ekonomi och förvaltning av den gemensamma egendomen.

En bostadsrättsförening har inget vinstsyfte utan drivs till självkostnad. Föreningens kostnader och utgifter delas av föreningsmedlemmarna och betalas som boendekostnad. Det finns möjligheten att kunna påverka regler för boendet och sin bostandard genom att vara aktiv på medlemsmöten. Man kan även skriva en motion som tas upp till behandling vid årsmöte. Man kan överhuvudtaget med funderingar kring ett bra boende och förslag vara aktiv i föreningen även om man inte är med i styrelsen som består av föreningens medlemmar. Huvudregler för föreningen, medlemskap och medlemsansvar är lag- och stadgebundna. Bostadsrättslag, föreningens stadgar och styrelse- och medlemsmötesbeslut är vad en medlem i föreningen förbinder sig att följa. Här finns lite tolkning vad det kan innebära i underhållsansvar för bostadsrättsföreningen resp medlemmen underhållsansvar

Man kan sälja sin bostadsrätt när man vill och styrelsen får inte ha några synpunkter på priset. Däremot ska styrelsen godkänna köparen som medlem i Bostadsrättsföreningen Nyckeln. Medlemskap får vägras om det kan antas att lägenheten inte ska användas för eget permanent boende. Det tas också kreditupplysning av köparen. För andrahandsupplåtelser gäller hyresnämnden praxis. Kontakta styrelsen för godkännande av andrahandsupplåtelser.

Förutom 41 lägenheter finns 11 garage, 15 parkeringsplatser och två affärslokaler i Brf Nyckeln. 

Bostadsrättsföreningen Nyckeln delar skötsel av den gemensamma gården med Bostadsrättsföreningen Bautastenen, den andra bostadsrättsföreningen i vårt kvarter med fastigheterna längs Mariebergsgatan 22 och 24/Fogdegatan 3. Vi delar också en del kring skötseln av våra fastigheter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dela den här sidan