Förvaltning

För att svara för förvaltningen har medlemmarna i Brf Nyckeln utsett en styrelse. Som fastighetsskötare/vice värd verkar Krister Nyrén och för den ekonomiska förvaltningen verkar Simpleko.

Önskas kontakt , se vidare under Kontakt .

Förråd

Till varje lägenhet tillhör förrådsutrymme  på vinden och i källaren. De är utmärkta med lägenhetens nummer i vårt lägenhetsregister (kan ses i namnskylts-tavlan vid portingångarna). 

Tvättstuga

Den gemensamma tvättstugan bokas i bokningstavlan i anslutning till den. Tvättstugan finns i källaren längs Odensvivägen 5. Där finns också  torkrum. De tider som kan bokas är kl 7-11, kl 11-14, kl 14-18 resp kl 18-21. Torkrummet får användas en timme in på efterföljande tvättid, på kvällen får fläkten i torkrummet användas till kl 22. I rummet för handtvätt, också där i källaren, finns nycklar till tvättstuga och torkrum upphängda för att användas vid tvättid.

I tvättstugan finns också torktumlare. Det och torkskåp finns också i  handtvättsrummet som får användas samma tider som fläkten i torkrummet. Nyckel till torkrum går också till handtvättsrummet. 

Förvaringsutrymme cyklar

Förvaringsutrymme för cyklar finns i källaren längs Nyckelbergsvägen 52.
Det är förvaringsutrymme för cyklar och liknande som barnvagnar, rullatorer  mm

Sophantering

Det finns en byggnad för Brf Nyckelns sophantering längs Fogdegatan 3, något som delas med Brf Bautastenen. Använd ordinarie lägenhetsnyckeln för att komma in.

För hantering av sådant som skrymmande sopor kan hänvisas till Återbruket . Det har också funnits en container på gården en tid under hösten för sådana sopor. 

 

Garage och parkering

Vid fastigheten finns 11 st garage varav 10 för uthyrning och 15 st parkeringsplatser. De hyrs ut till boende, medlemmar  i Brf Nyckeln, kontakta styrelsen om intresse.
Aktuell kölista finns uppsatt på anslagstavla vid tvättstugan. 
I övrigt hänvisas till närliggande allmänna parkeringsplatser som intill Slottspraktiken. 

Försäkring

Brf Nyckeln har fastighetsförsäkringen i Trygg-Hansa RB Brf-försäkring. 

Som ett komplement till fastighetsförsäkringen har Brf Nyckeln där tecknat en tilläggsförsäkring för bostadsrättsinnehavare. Den ersätter inte hemförsäkringen men är ett gemensamt tecknat bostadsrättstillägg, se tilläggsförsäkring för bostadsrättsinnevare .

Vid frågor kring försäkringen kan Bolander & Co tel 018-56 71 00 eller e-post bolander@bolander.se kontaktas . För skadeanmälan direkt Trygg-Hansa på tel 0771-111 500. Vid kontakt kan  Brf Nyckelns organisationsnummer 778500-0279 anges.

Kodlås i entrédörrar

Entrédörrarna (portarna) är försedda med kodlås. Det går också att låsa upp med lägenhetsnyckel. Mellan kl 21.00 - 03.00 måste nyckel användas.

Månadsavgift, hyra

Administrationen kring månadsavgiften för bostaden och hyror för lokaler, garage och parkeringsplatser ombesörjs av Simpleko AB. 

Vid frågor kring hyresavin för det kan Hyresavdelningen där kontaktas, tel 018-66 01 60 (telefontid vardagar 09.00 - 15.00 lunchstängt 12.00-13.00 ). Du kan också  gå in på https://portal.simpleko.se/kundportal och logga in med BankID för att se  och ställa frågor kring dina avier. 

 

TV/Bredband

TV/Bredband är installerat via Köping Kabel-TV:s fibernät.

Bostadsrättsföreningen Nyckeln har ett kollektivt avtal med Köping Kabel-TV som täcker deras basutbud för TV och bredband 250 Mbit/s för lägenheterna. Utöver det, exemplelvis TV utöver basutbudet, står den den enskilda medlemmen för kostnaden.  Vid frågor rörande TV, bredband, epost-adresser, IP-telefoni hos Köpings Kabel-TV kan  Köpings Kabel-TV , telefon 0221-250 45, kontaktas.

 

 

Inre reparationsfond

Det har tidigare avsatts medel till inre reparationsfond för lägenheter avsett att kunna användas av bostadsrättsinnehavare för lägenhetens reparationer. Inre reparationsfonden är nu avskaffad på så sätt att det inte längre görs avsättningar till den, men tidigare avsatt medel som ännu inte tagits ut finns kvar där. Behållningen på fonden för lägenheten kan ses på hyres-/avgiftsavin.

Bostadsrättinnehavare kan kontakta styrelsen för uttag, avslut av inre reparationsfond för sin lägenhet.  

Stadgar,ordningsregler

Årsredovisning

För medlemmar, inloggning till www.simpleko.se (via bankid) krävs för att ladda ner de här filerna.

Årsredovisning för de senaste åren.
Budgeten för efterföljande år finns också upplagd.

Årsredovisning 2023                                      Budget 2024
Årsredovisning 2022                                      Budget 2023
Årsredovisning 2021                                      Budget 2022

 

Föreningsstämmor, årsmöten och extrastämmor

För medlemmar, inloggning till www.simpleko.se (via bankid) krävs för att ladda ner de här filerna.

Protokoll från föreningstämmor, möten till vilken samtliga medlemmar kallas, under senaste tiden.

Årsmöte 2024
Årsmöte 2023
Årsmöte 2022
Årsmöte 2021

 

Firmateckning

Firmatecknare för vår förening:
Firman tecknas av styrelsen. 
Firman tecknas av två i förening av ledamöterna. 

Styrelsen, se under  Kontakt

Affärslokaler

Brf Nyckeln har 2 st affärslokaler för uthyrning. Våra hyresgäster är Solpunkten och  Pizzeria Metropol .

Dela den här sidan